Het is in onze beleving heel erg belangrijk als we een Nieuwe Samenleving willen neerzetten dat we daar zelf een visie over ontwikkelen hoe die er dan uit moet zien, dan heb je een beeld en een focus waar we naar toe moeten werken.
Waar jij je gedachten aan geeft wordt jou wereld, gedachten en woorden zijn veel sterker dan we denken, daar creëerden we mee.
We zien overal initiatieven ontstaan van mensen die wat willen doen en de armen uit de mouw willen steken.
Society 4.0 is hier een mooi voorbeeld van waar we zeker wat aan kunnen hebben.
Toch is het belangrijk dat we niet blind achter mensen of organisaties aanlopen, maar zelf een visie vormen hoe we het willen.
Het is heel belangrijk dat een aantal zaken die in de geschiedenis zijn misgegaan rechtgezet moeten worden anders kun je niet verder en zeker geen Nieuwe Samenleving neerzetten, zoals:

  1. Het uit het strafrecht halen en industraliseren van de hennepplant, de meest krachtige en veelzijdige plant op aarde die ons kan voeden, kleden, huisvesten, genezen en van energie kan voorzien, dat is dan ook precies de reden waarom deze plant illegaal is. Dit zal rechtgezet moeten worden.
  2. Het is belangrijk dat we ons bewust worden van het feit dat we zijn gehackt door een juridisch systeem bedacht door een klein groepje mensen (Freemasons) en ons daar mee tot slaaf hebben gemaakt. Het systeem zit vernuftig in elkaar, bij onze geboorte wordt onze vader verplicht zijn kind aan te geven bij de burgelijke stand.
    Vanaf dat moment ga je niet meer als mens van vlees en bloed door het leven maar als een “Natuurlijk Persoon” in de vorm van een juridische entiteit (bedrijf) dat eigendom is van de Overheid die jou zoals dat in juridische termen heet als “Stroman” gebruikt. Maar wij zijn Soevereine mensen van vlees en bloed, die ons beroepen op de Universele rechten van de mens. Dat zal rechtgezet moeten worden!
  3. Het is te gek voor woorden dat we hebben toegelaten dat banken particuliere instellingen zijn die geld uit niets kunnen creëren en dat aan ons uitlenen, en wij daarvoor dan ons leven lang moet werken voor de rente en aflossing. Banken zouden in handen van een gekozen Overheid moeten zijn en dienstbaat zijn aan het volk. Dit zullen we moeten rechtzetten!
  4. Wij mensen zijn de bewoners van deze aarde. Moeder aarde is van ons en ze geeft ons alles wat we nodig hebben om goed te kunnen leven en te gedijen, alles is er! Hoe is het dan mogelijk dat een kleine groep mensen onze bodemschatten uit onze grond halen en plotseling zeggen dat het hun is en wij hiervoor moeten betalen. Het was toch al van ons! Dit zullen we moeten rechtzetten!
  5. Petrochemische en Farmaceutisch bedrijven hebben via patentrecht zoveel geld en macht vergaard dat ze de media bezitten en via machtige lobby’s de politiek bewerken en daarmee de wereld naar hun hand kunnen zetten. Deze multinationals hebben de wereld met hun pesticiden, niet afbreekbaar plastic, PeFas, grafeen, zware metalen en fijnstof op de rand van de afgrond gebracht. Dit zullen we moeten rechtzetten!Het financiële systeem staat op omvallen, daar zijn alle economen het wel over eens. Het World Economic Forum van Claus Swaab heeft al oplossingen voor ons bedacht “You will own notting, and you will be happy”, maar dat willen we niet! Om toch een beeld te krijgen hoe de wereld er uit zou kunnen zien als het huidige financiële implodeert is het boek van Christof Fasching “De Samenleving in 2015” een aanrader. Een handleiding voor het vormgeven van een nieuwe maatschappij. Eigenlijk had het boek “ De Samenleving in 2025” moeten heten. Wat nu gebeurd heeft men 10 jaar geleden ook geprobeerd tijdens de bankencrisis in combinatie met de varkensgriep, weten we het nog?

Een handleiding voor het vormgeven van een nieuwe maatschappij in de vijfde dimensie In 2012 is de verhoging van energieën op aarde voltooid. In 2015 zullen alle structuren van onze samenleving hiermee in overeenstemming zijn. 2015 is het begin van een paradijselijk nieuw tijdperk.

Aartsengel Gabriël belicht in dit boek de wereld waarin we leven. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving van wat er zich op dit moment op aarde afspeelt en vertelt waarop de mensheid zich kan verheugen wanneer ze in de vijfde dimensie aankomt. De mens is bezig het afgescheiden zijn te verlaten en een enorme stap vooruit in zijn ontwikkeling te zetten.

Volgens aartsengel Gabriël is het belangrijk om nu al na te denken over wat het voor de huidige samenleving betekent om in een nieuwe dimensie te leven. Voor alle maatschappelijke gebieden stelt hij veranderingen voor: financiën, gezondheidszorg, opvoeding, ecologie, enzovoort. Het is een fascinerend boek waar je 10 jaar geleden om werd uitgelachen als je daar met vrienden of familie over sprak.

Men kon het zich niet voorstellen, een wereld waarin geen geld meer is en waarin je werkt als dienst aan de samenleving in plaats van om te overleven. Droom maar lekker verder was dan de veel gehoorde opmerking. Nu 10 jaar later staat de wereld in brand en staan we op het punt van een grote transitie en zullen we een visie een Nieuwe Samenleving moeten ontwikkelen.

De 12 universele Wetten
Het is van groot belang dat we kennis hebben van de universele wetten!
Om de universele wetten te begrijpen is het nodig dat je beseft dat alles energie is, dat nooit verloren gaat en zich in cirkels verplaatst, een kringloop. Net als de planeten die om de zon draaien. Als alles in een cirkel draait betekent dat ook dat alles weer terug komt. Met alles dat wij voelen, zeggen, doen en denken creëren we energie en hiermee ook onze eigen werkelijkheid. Door gebruik te maken van de universele wetten kun je ook werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je veranderproces. Op die manier neem je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Als je weet hoe de universele wetten werken, dan kun je ze voor je laten werken en manifesteren wat je maar wilt. Dit kan je helpen om meer rust en focus vinden in jouw zoektocht naar een gelukkiger leven.

1. De Wet van Goddelijke Eenheid
“Alles wat je doet, denkt, zegt en gelooft heeft invloed op alles om je heen”
De wet van de goddelijke eenheid helpt ons begrijpen dat we in een wereld leven waarin alles met al het andere verbonden is. Het leven op aarde; dieren, planten, mineralen en mensen en
erbuiten; planeten en het universum. Ook jouw eigen acties hebben invloed op alles om je heen. Dat wat je doet, zegt, denkt en gelooft heeft invloed op jezelf en op anderen.

2. De Wet van Trilling
“Alles heeft een unieke trillingsfrequentie. Zo ook jouw gedachten, gevoelens en verlangens”
De wet van trilling stelt dat alles beweegt, trilt en reist in cirkelvormige patronen. Elk geluid, ding en zelfs gedachte hebben hun eigen vibratie frequentie, uniek op zichzelf. Als dingen langzaam trillen of de trilling te laag of te hoog is, dan hoor je geen geluid. Bijvoorbeeld een fysiek voorwerp als een stoel trilt heel langzaam en daarom ervaren wij deze als vast. Ook mensen hebben een eigen unieke trillingsfrequentie. Deze wet kan je helpen om hogere lichtfrequenties in je bewustzijn te integreren die zorgen voor transformatie, door bijvoorbeeld positiviteit.

3. De Wet van Actie
“Manifesteren kan alleen als je over gaat tot actie/handelen”
De wet van actie moet worden toegepast om ons mensen de dingen op aarde te laten manifesteren. Daarom moeten we acties ondernemen die onze gedachten, dromen, emoties en woorden ondersteunen. Dit kun je doen door doelen te stellen en een concrete planning te maken hoe je deze doelen gaat nastreven. Belangrijk hierbij is dat wat je van binnen verlangt ook omzet in daden, hierdoor zijn je daden helemaal in lijn met je intentie en je gevoel.

4. De Wet van Overeenstemming
“Dat wat je uitstraalt naar buiten is een directe afspiegeling van je binnenwereld”
De wet van overeenstemming stelt dat elke verandering in energie van invloed is op alle andere energieën. Door harmonie te vinden met het één ontstaat overeenstemming met het ander. Ons leven, onze wereld, onze werkelijkheid is een spiegel van wat er binnen in ons af speelt.

5. De Wet van Oorzaak en Gevolg
“Elke actie of reactie heeft een consequentie tot gevolg”
De wet van oorzaak en gevolg leert ons dat alle acties en reacties ook consequenties oproepen, “wat je oogst dat zaai je”. Bij alles wat er gebeurt heb je de vrijheid om zelf de keuze te maken hoe er mee om te gaan. Het leert ons om dichter bij onszelf te komen, want het vergt bewustzijn en zelfreflectie om te kunnen zien wat je zelf heb gecreëerd en welk gedrag je aan mag passen om een ander resultaat te verkrijgen. Het leert ons ook om onze wil te gebruiken en onszelf en andere te vergeven.

6. De Wet van Compensatie
“Alles wat je geeft, ontvang je terug”
De wet van compensatie stelt dat wanneer je geeft, je ook zult ontvangen. Daar is voor nodig dat overtuigt bent dat er genoeg is om te delen. Schaarste bestaat niet. Deze wet leert ons ook van onszelf houden, want hoe meer liefde je hebt voor jezelf hoe meer liefde je kunt geven aan anderen. Als je in volle overgave en met je hart geeft, dan zul je in het ook in tienvoud terug krijgen. Houd wel de balans tussen jezelf geven en aan andere geven anders ontstaat er onbalans.

7. De Wet van Aantrekking
“Alle gedachten, handelingen en woorden die we uitzenden trekken we aan”
De wet van aantrekking (Law of Attraction; LOA) laat zien hoe we de dingen, gebeurtenissen en mensen creëren die in ons leven komen. Onze gedachten, gevoelens, woorden en acties produceren energieën die op hun beurt weer dezelfde energieën aantrekken. Dat geldt zowel voor positieve alsook negatieve energieën. Hetgeen we buiten onszelf waarnemen vormt als het ware een spiegel van onze binnenwereld. Deze universele wet leert ons ook dat we onze realiteit kunnen veranderen door onze intentiekracht te gebruiken, door onze gedachten bewust en onbewust te sturen.

8. De Wet van Voortdurende omzetting van energie
“Jij hebt de vrije wil om de omstandigheden in jouw leven te veranderen”
De wet van de Voortdurende omzetting van energie is erg krachtig. Deze wet geeft iedereen de mogelijk om de omstandigheden in het leven te veranderen. Dit kun je doen door hogere trillingen te gebruiken zodat lage trillingen transformeren. Dit kun je doen door je over angstige en beperkende overtuigingen heen te zetten met name negatieve gedachten over jezelf en anderen. Vergeef jezelf en andere voor de misstappen uit het verleden.

9. De Wet van Betrekkelijkheid
“Alles is betrekkelijk afhankelijk waartoe het zich verhoudt”
De wet van betrekkelijkheid stelt dat alles alleen maar op zichzelf staat. Het is net wat voor een betekenis je er zelf aan geeft en waarmee je het vergelijkt. Deze wet leert ons dat we geen objectieve zaken waarnemen, enkel verhoudingen ten opzichte van elkaar. Deze wet wordt begrepen door je te beseffen dat niets goed of fout is, of koud of warm, totdat je het vergelijkt met iets anders.

10. De Wet van Polariteit
“Door te focussen op de andere kant van het spectrum vind je meer balans”
De wet van polariteit laat ons zien dat er altijd twee uiterste van dezelfde soort energie zijn. Zo heeft alles twee polen, twee tegengestelden. Denk aan noord en zuid, zwart en wit, hoog en laag, boven en onder. Deze wet helpt ons om als we in het spectrum van de ene pool zitten te kiezen om te verschuiven richting de andere pool. Doorschieten van het ene uiterste van de pool naar het uiterste van de andere pool zorgt vaak niet voor het gewenste resultaat, maar balans vinden tussen de polariteiten wel.

11. De Wet van Ritme
Alles heeft een ritme, een cyclus”
De wet van het ritme stelt dat alles in het leven komt, blijft en verdwijnt. Het gaat over de grote periodieke bewegingen, zoals de seizoenen, cycli zoals eb-vloed, dag-nacht. Deze wet leert ons dat we kunnen berusten in het feit dat deze fase ook zal overgaan en dat er een nieuw ritme aan zal breken. Houd je niet van de winter dan weet je dat het zal ophouden en de lente zal aanbreken. Alles is voortdurend in verandering.

12. De Wet van Geslacht
“Evenwicht in je mannelijke en vrouwelijke energie draagt bij aan je persoonlijke groei”
De wet van geslacht gaat over het in evenwicht brengen van de mannelijk (yang) en vrouwelijke (yin) energie in ieder levend wezen. Deze twee krachten zijn complementair aan elkaar en hebben elkaar nodig. Het gaat hier weer om het vinden van de balans. Dit kan op fysiek, mentaal en spiritueel vlak. Om jezelf echt te leren kennen moet je je mannelijke en vrouwelijke energie uitleven en dan zal deze wet je helpen je dromen werkelijkheid te maken.

Hoe kun je werken met de universele wetten?
Door het begrijpen van deze universele wetten kun je je bewustzijn vergroten, zodat je ook je gedrag kan veranderen in lijn met deze wetten. Hier gaat het over een verandering die je zelf teweeg moet brengen en heeft niets te maken met het enkel veranderen van je omgeving. Dat kan alleen als je zelf verandert, dan zal ook je omgeving mee veranderen. Wat mij betreft helpen de twaalf universele wetten de reis naar jezelf te maken. Een ongelooflijke ontdekkingstocht die je naar schatten brengt die je voor onmogelijk had gehouden als je er niet was geweest.

Timebender
Om een goed inzicht te krijgen in de universele wetten in de praktijk te krijgen is het misschien interessant om het boek “Time Bender” van Tijn Touber te lezen en samen te bespreken.

Samenvatting en recenties:
Time Bender beschrijft de ontdekkingstocht van een jongeman die wordt meegesleept in een Galactische strijd die zijn weerga niet kent. De mensheid – zo ontdekt hij – bevindt zich in een sleutelpositie om de Kosmische conflicten voor eens en voor altijd op te lossen.

De vraag is alleen: worden wij op tijd wakker?
Ik heb je boek met open mond gelezen. Dit is echt next level.’ Karen van Holst-Pellekaan’ ‘Geen woorden die mijn geluksgevoel kunnen beschrijven. Mijn hart bubbelt. Eindelijk antwoorden!’ Wilma Grobben ‘ Wat een ongelofelijk inspirerend verhaal. Mijn hoofd was de hele tijd ja aan het knikken.’ Irene Verdoorn ‘Op dit boek heb ik gewacht, het geeft op een begrijpelijke en boeiende manier inzicht in waar we vandaan komen.’ Jenny Groot ‘Ik heb rode ogen van concentratie door het lezen van je boek. Het is zo mooi beschreven. Telkens nieuwe ontdekkingen die mijn hoofd doen duizelen. Het zet alles in een nieuw licht. Zeer bemoedigend.’ Adrie van Diepen ‘Ik heb Time Bender in één ruk uitgelezen. De herkenning en bevestiging en de moed van jou om dit te delen, zijn van onschatbare waarde.’ Angeli Que Pasa ‘Dit boek is onbetaalbaar.’ Annemarie Burger ‘Wow! Het boek sleurde me meteen mee. Wat een onthullingen!’ Eline van de Kam ‘Ik heb het ademloos en in één ruk uitgelezen. Ontzettend bedankt voor deze informatie!’ Marcelle Sla ‘Niemand die alles met elkaar kan combineren. Ik dank je van met heel mijn hart.’ Henriët Heskamp ‘Wat een geweldig boek met prachtige versterkende inzichten die ik juist nu zo hard nodig heb.’ Herma Wijnhoud ‘Zorgvuldig verzamelde informatie, journalistiek geloofwaardig, meeslepend met een boodschap. Deed me denken aan De Celestijnse Belofte en een vleugje Dan Brown. Een ware hit.’ Bert Ruitenbeek ‘Eindelijk een boek dat alle esoterische literatuur combineert tot één coherent verhaal. Ik ben er zo blij mee.’ Karen Jonkers Tijn Touber is muzikant, schrijver, leraar. Hij is oprichter van Lois Lane, schreef de titelsong voor de film Amsterdamned en verkocht meer dan 100.000 platen. Tijn publiceerde zes boeken over verlichting, waarvan Spoedcursus Verlichting de bekendste is. Hij is initiatiefnemer van Stadsverlichting, Schoolverlichting en geeft meditatie-concerten en stilte-retraites.
www.tijntouber.com
https://youtu.be/_hN2tiyEQ4Y